ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ: Κλήρωση Λαϊκου Λαχείου της 27ης κλήρωσης 02-07-2013

ΛΑΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ: Κλήρωση Λαϊκου Λαχείου της 27ης κλήρωσης  02-07-2013
 Στη σημερινή (27η) κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου, της Τρίτης 2 Ιουλίου 2013, κληρώθηκε ο αριθμός 46187.
Έγινε και νέο (ΔΙΠΛΟ) ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.
Ποσό 981.000,00 Ευρώ μεταφέρεται στον Τρίδυμο Λαχνό της επόμενης κλήρωσης.

Ολοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:
Τρίδυμος Λαχνός   
Σειρά Αριθμός   Στχ.      Κέρδος      Φόρος      Καθαρό
-------------------------------------------------------       
 1,   46187,    Δ,        ----- ,     ----- ,     -----        
 1,   46187,  Α+Β+Γ+Ε,    ----- ,     ----- ,     -----        
 2,   46187,   Α-Ε ,      ----- ,     ----- ,     -----      
10,   46187,   Α-Ε ,      ----- ,     ----- ,     -----  
Σε όλες τις άλλες σειρές,    
                        75.000,00,  11.175,00, 63.825,00

Φορολογητέοι Λαχνοί
Αριθμός     Κέρδος        Φόρος          Καθαρό
-------------------------------------------------    
 6084,     10.000,00,    1.425,00,      8.575,00   
22000,      5.000,00,      450,00,      4.550,00    
 1617,      1.000,00,       50,00,        950,00    
 8985,      1.000,00,       50,00,        950,00   
13231,      1.000,00,       50,00,        950,00   
17993,      1.000,00,       50,00,        950,00   
28745,      1.000,00,       50,00,        950,00   
34084,      1.000,00,       50,00,        950,00   
38127,      1.000,00,       50,00,        950,00   
40911,      1.000,00,       50,00,        950,00   
50782,      1.000,00,       50,00,        950,00   
55160,      1.000,00,       50,00,        950,00   
56879,      1.000,00,       50,00,        950,00   
62057,      1.000,00,       50,00,        950,00   
68944,      1.000,00,       50,00,        950,00   
73161,      1.000,00,       50,00,        950,00   
76310,      1.000,00,       50,00,        950,00

Αφορολόγητοι Λαχνοί
Αριθμός           Κέρδος
------------------------      
   65,          350,00     
  866,          350,00    
 2328,          350,00    
 3079,          350,00    
 3810,          350,00    
 4491,          500,00    
 4542,          350,00    
 6053,          350,00    
 6231,          350,00    
 6972,          350,00    
 7543,          500,00    
 8154,          350,00    
 9526,          350,00   
10257,          350,00   
11038,          350,00   
11789,          500,00   
12540,          350,00   
13982,          350,00   
14863,          350,00   
15494,          350,00   
16105,          500,00   
17182,          350,00   
18854,          350,00   
19185,          350,00   
20006,          350,00   
20817,          500,00   
21568,          350,00   
22129,          350,00   
22381,          350,00   
22852,          350,00   
23573,          350,00   
24234,          500,00   
24985,          350,00   
25866,          500,00   
26413,          350,00   
28174,          350,00   
29326,          350,00   
30077,          350,00   
30858,          500,00   
31379,          350,00   
31460,          350,00   
31741,          350,00   
32312,          500,00   
33143,          350,00   
34535,          350,00   
35286,          350,00   
36017,          500,00   
36194,          500,00   
36955,          350,00   
37666,          350,00   
38848,          350,00   
39329,          350,00   
40000,          350,00   
41562,          350,00   
42033,          350,00   
42644,          500,00   
43195,          350,00   
43963,          500,00   
44826,          350,00   
46177,          350,00   
46937,          350,00   
47688,          350,00   
48439,          500,00   
49190,          350,00   
49961,          350,00   
51573,          350,00   
52194,          500,00   
53145,          350,00   
53866,          350,00   
54538,          350,00   
55582,          350,00   
56174,          350,00   
56198,          350,00   
57670,          350,00   
58151,          500,00   
58762,          350,00   
59453,          350,00   
60164,          500,00   
60845,          350,00   
61376,          350,00   
62828,          350,00   
63639,          350,00   
64220,          500,00   
65111,          350,00   
65892,          500,00   
66679,          350,00   
67110,          350,00   
67821,          500,00   
68032,          350,00   
68703,          350,00   
69865,          350,00   
70416,          350,00   
70967,          350,00   
71378,          500,00   
71869,          350,00   
72540,          350,00   
74082,          350,00   
75323,          350,00   
77081,          350,00   
77862,          350,00   
78573,          500,00   
79234,          350,00

α) Από 40,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 87
β) Από 20,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί που λήγουν σε 7
γ) Από 10,00 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί από 46000 έως 46999, από 6000 έως 6999 και από 22000 έως 22999.
Τα παραπάνω κέρδη αντιστοιχούν σε ακέραια γραμμάτια των 10,00 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλεται ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
Τα κέρδη παραγράφρονται μετά ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
Η επόμενη κλήρωση θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013.